Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.04.2022 14:03 (Üye) Soru : Sayın Danışma birimim, aşağıdaki hususlarda tereddüdümüz olmuştur. Araç alım satımı kiralama faaliyeti ile uğraşan X…… Ltd. Şti şirketi özel matrah kapsamında aldığı binek otomobili A…….. Ltd. Şti Unvanlı galericiye satmış. Satın alan galericide binek otomobili ‘’Y… Anonim Şirket’ine satışını gerçekleştirdiğinde %1 mi yoksa %18 olarak mı hangi KDV oranına göre fatura düzenlemelidir. Saygılarımla

Cevap : Satın alan galericide binek otomobili ‘’Y… Anonim Şirket’ine satışını gerçekleştirdiğinde %18 oranında KDV hesaplayacaktır. Özel matrah bir kez uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.