Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2022 09:10 (Üye) Soru : Merhaba, 2021 son dönem geçici vergi ile Yıllık Kurumlar Vergisi arasında KKEG nedeni ile fark çıkmaktadır. Bu fark nedeni ile ödenecek vergi değişmese bile Beyannamede Ticari Kar ve KKEG değişecek. 1- Geçici Vergiye düzeltme verilirse cezai durumu nedir? 2- Geçiciye düzeltme verilmeden Kurumlar Beyanı verilirse cezai durumu nedir? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Geçici i vergi beyannamesinin düzeltmesi gerekmez. Doğru olan rakamlar Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile beyan edilir. Tahakkuku eden vergi 30/04/22 tarihine kadar ödenmesi halinde ceza ve gecikme zammı hesaplanmaz. Ancak; Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer Madde 120 göre (Bu madde Kurumlar vergisi mükellefler içinde geçerlidir) İleride Yapılacak incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.