Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2022 15:00 (Üye) Soru : Merhabalar. Firmanın 2020 cirsu 20 milyon, 2021 cirosu ise 4 milyondur. Firma E-İrsaliyeye geçiyor mu ? Teşekkürler.

Cevap : Merhaba; ciro kriterleri açısında VUK 535 sayılı genel tebliği kapsamında; "MADDE 7 – Aynı Tebliğin “IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç),” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL” ibaresi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL” şeklinde değiştirilmiştir." mükellefinizin 2021 dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon üzerinde ise 1 temmuz 2022 tarihinde e-irsaliye uygulamasına geçiş sağlayacaktır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.