Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2022 13:09 (Üye) Soru : 31.12.2021 bilanço döneminde iyurt içi ve yurt dışı dövizli borç ve alacaklar değerlemeye tabi tutulmaktadır. yurt içi yapılacak değerlemeler faturalaştırılmalı mıdır?

Cevap : Önceden düzenlenmiş olan faturaların ödeme günü geldiğinde fatura ve ödeme tarihi arasında oluşan kur farkı durumunda, taraflardan hangisinin lehine bir kur farkı ortaya çıkmışsa bu farktan ortaya çıkan tutar fatura edilir. 18 Ocak 2019 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 7161 sayılı kanun ile KDV Kanunun ‘’Matraha Dahil Olan Unsurlar’’ başlıklı 24. Maddesine ‘’Kur Farkı’’ ifadesi eklenmiş ve kur farkının alıcı ve satıcı nezdinde matrahın bir unsuru olarak KDV hesaplanması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.