Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2022 12:16 (Üye) Soru : Anonim şirkette yönetim kurulu başkanı olan emekli birisi aynı zamanda başka bir limited şirkete dışarıdan müdür olarak atanmıştır. Bu kişi ile ilgili limited şirkette SGK açısından yapılması gereken bir işlem var mıdır? Limited şirkette şirket ortakları haricinde söz konusu dışarıdan müdür olarak atanan kişiye huzur hakkı ödemesi yapılabilir mi?

Cevap : 5510 sayılı Yasa’nın 4/a maddesinde yer alan; “a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,” hükmü gereği, bir işverene bağlı olarak hizmet akdiyle çalışan kişiler, SSK (4/1-a) sigortalısı sayılmışlardır. Huzur hakkı, düzenli olarak toplantılara iştiraki sağlamak ve toplantı yapmayı teşvik etmek üzere müdürlere toplantı başına ödenen bir mali haktır. Genel kurul kararı ile müdürlere huzur hakkı ödenebilir. Ancak bu isim altında ödeme yapılabilmesi için şirkette birden fazla müdürün bulunması ve bunların kurul oluşturarak belli aralıklarla toplantı yapması esastır. Dolayısıyla tek müdürün bulunduğu şirketlerde huzur hakkının ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.