Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2022 09:07 (Üye) Soru : Merhaba üstad geçici vergi 4.dönem geçici vergi ticari bilanço zararı:157.733,66 kkeg:194.664,78 kar : 36.931,12 tl ve geçmiş yıl zararı 55.345,96 geçici vergi matrahı : 0 dır. Kurumlar vergisi beyannamesinde tic.bilanço zararı : 139.633,06 kkeg: 194.664,78 kar : 55.031,72 geçmiş yıl zararı 55.345,96 geçici vergi matrahı : 0 dır. Bu durumda kurumlar vergisinde vergi çıkmadığı için %10 yanılma payı hesaplanmalı mıdır? ve hangi tutardan hesaplanır.

Cevap : 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "4.11 Re'sen veya İkmalen Tarhiyat ve Ceza Uygulaması" bölümünde ise, " Geçici verginin %10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, %10'u aşan kısım re'sen veya ikmalen tarhiyata konu olacaktır. Bu durumda, tarh edilecek ek vergi için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır..." denilmektedir. Bu çerçevede, yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, %10 yanılma payının beyan edilmesi gereken geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120’nci maddesinin sözü edilen dördüncü fıkrası ile mükelleflerin hesap hataları sonucu yanılma halini düzenlemiş olup, geçici vergi beyannamelerinde matrah beyan etmeyen mükellefler için beyan edilmesi gereken vergi matrahının %10'u kadar bir yanılma payı söz konusu olacak, geçici vergi beyannamesi vermeyen mükellefler için ise yanılma payı uygulanmayacaktır. Örneğin, 2021 /4. Geçici Vergilendirme döneminde safi geçici matrahı 1.200.000,00 TL olan bir mükellefin anılan yılın vergi incelemesine tabi tutulması sonucunda 2021 takvim yılında 400.000 TL yurt dışı şube kazançları istisnasından şartlara haiz olmadığı halde yararlandığı tespit edilmiştir. Buna göre mükellefin beyan edilmesi gereken geçici vergi matrahı: (1.200.000,00+400.000,00 =) 1.600.000,00 TL olacaktır. Eksik beyan edilen tutar olan 400.000,00 TL beyan edilmesi gereken geçici vergi tutarının % 10 nu olan (1.600.000,00*0,10=) 160.000,00 TL fazla olduğu için eksik beyan edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.