Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2022 10:46 (Üye) Soru : Sayın danışmanımız, Belediyelerden pazar tahtası olmayan ancak pazar yerlerinde ürün satan pazarcılar basit usul mükellefi olabilirmi? Gerçek usulde mükellef olucak ise kendi araçları ( binek oto olsa dahi) pazar yerlerine gidip gelen mükellefin K belgesi çıkarma zorunluluğu varmı? Faaliyetleri dışarıda olmasına rağmen vergi daireleri açılışta mutlak işyeri adresi istediğinden kirada oturan pazarcının ev adresini işyeri adresi olarak göstermesi stopaj ödemesi yapma mecburiyetini doğururmu? Açılış müracaatında kira ve bedelsiz seçenek bulunduğundan bedelsiz seçmek ve konut kirasını deftere gider kaydetmediğimizde maliyenin stopaj iddiası olabilirmi?olabilirmi? Teşekkür ederim Kolay gelsin.

Cevap : Basit usule tabi olmak için GVK 47 ve 48. maddelerdeki koşullara sahip olmak gerekir. Şartları uygun ise Basit usul mükellefiyet tesisi ettrişi,r. DB sisteminden Kayıt tutulur. (K) belgesi konusunda bilgimiz yok. Basit usul mükellefiyeti tesisi ettirilir ise GV stopajı söz konusu olmaz. Gerçek usul de mükellefiyet tesisi edilmesi halinde Konut için ödenen Kira bedelinin tamamı üzerinden % 20 GV stopajı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.