Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2022 10:58 (Üye) Soru : AB İNŞAAT A.Ş. ile ZWX A.Ş. şirketi arasında %50 – %50 gelir paylaşımlı olacak şekilde, "arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi" imzalamıştır. Projenin tasarım çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Arsaların Mülkiyeti ZWX A.Ş. firmasına ait olup, sözleşme kapsamında bedelsiz olarak AB İNŞAAT A.Ş.’ye arsaları almak isteniyor. 1) Tapu harcı yönünden tapu masrafı doğar mı? 2) İlgili arsayı bedelsiz almamız halinde muhasebe kayıtlarında bir bedel göstermek gerekir mi? Konu hakkında görüş ve yorumlarınızı rica ediyoruz. Saygılarımla

Cevap : 1-Bedelsizde olsa emlak vergisi değeri üzerinden harç hesaplanacağı görüşündeyiz. 2-Evet Belediye tarafından Emlak vergisi için belirlenen tutar yazılacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.