Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2022 14:32 (Üye) Soru : Sayın ilgili, Firmamız 16.09.2021 tarihinde tasfiyeye girdi. 24.02.2022 tarihinde de tasfiyeden dönüşü kesinleşti. Firmanın tasfiye giriş beyannamesi verildi. 2021 yılı için kurumlar vergisi beyanını nasıl yapmalıyız ?

Cevap : Tasfiye Beyannameleri; Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere tasfiye döneminin kapandığı ayı takip eden 4..ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2021-16/09/2021 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-25/ Ocak /2022 tarihinde verilecektir. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e- beyanname olarak verilecektir. 17/09/2021-31/12/2021 dönemi için verilecek KV beyannamesi ise 01-30-/NİSAN/2022 tarihin de Beyanname de Dönem tipi "Yıllık" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.