Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2022 08:16 (Üye) Soru : Şahsıma geri ödeyen yaşam sigortası yaptırdım, poliçede BİRİKİMSİZ RİSK (*) YAŞAM POLİÇESİ olarak geçiyor . Tahsilat makbuzunun altındaki ibare şu şekilde (*) 23/10/2012 tarih GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 sayılı,`Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi'ne ilişkin sirkünün 8.2.nci Maddesine istinaden,`Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta prim tutarları;`sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;`BİRİKİMSİZ RİSK`hayat poliçeleri için, hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin TAMAMI VERGİ İNDİRİMİNE vergi indirimine konu olmaktadır. Bende buna göre primin tamamını indirim konusu yaptım.. Birikimli Hayat sigortalarının tanımı şu şekildedir., sigorta süresi en az 10 yıl olan uzun dönemli sigortalardır. Yaşam kaybı, ferdi kaza ve maluliyet teminatlarının yanı sıra toplanan primlerden risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir.Dolayısıyla benim geri ödeyen yaşam sigortasında ödemiş olduğum primlerin yatırıma yönlendirilip nemalanma söz konusu değildir bu primlerden dolayı bir gelir elde etmemekteyim. Sırf ödediğim tutar birikiyor ve poliçe bitiminde geri alıyorum diye poliçeyi BİRİKİMLİ poliçe olarak değerlendirmemeniz gerektiğini düşünmekteyim .Vergi dairesi belge ibrazıma, konuyla ilgili bursa gelir idaresinin özelgesinde de tamamı indirilir yazdığını belirtmeme ve açıklamalarıma rağmen süre sonunda ödediğim primi teminat kapsamında olup geri alacak olamam nedeniyle bu poliçe BİRİKMİLİ hayat sigortasıdır ve %50 sini indirmen gerekirdi diyerek 5 yıllık beyanlarıma düzeltme talep ediyor Soru 1. Vergi dairesinin bu uygulaması doğru mudur %50 sini mi yazmam gerekirdi. Soru2 . Benim yaptığım doğru ise cezalı ve davalık duruma düşmeden başka hangi gerekçelerle yaptığım işlemin doğruluğunu savunabilirim. Soru3 Vergi dairesi doğru diyorsa 2017 den beri GEKSİS raporlarına istinaden bu belgeleri sunmakta ve iade taleplerim onaylanmakta, ancak şu anda 2017 den beri 5 yıllık düzeltme istemi var, 2017-2020 arası bu belgeleri dairenize ibraz ettim onay verildi iade taleplerim yerine getirildi demek suretiyle 2017-2020 arasına düzeltme vermeme gibi bi durum sözkonusu olabilir mi?

Cevap : 1-Vergi Dairesinin yaptığı uygulamam doğrudur. (GVK 89/1) 2-Yaptığınız işlem yanlış 3-Düzeltme beyannamesi vermeniz gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.