Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2022 08:17 (Üye) Soru : MERHABA 2021 YILINDA 7326 NOLU YAPILANDIRMADAN DOLAYI ORTAK ALACAĞI İLE İLGİLİ BEYAN VERDİK VE O TUTARI KKEDİLMEYEN GİDER YAZDIK YIL SONU İTİBARİ İLE İLE 7326 İTİBARİ İLE KK EDİLMEYEN TUTARDAN DOLAYI ZARAR GÖRÜNMEKTE FAKAT YİNE 7326 NOLU YAPILANDIRMA DA BELİRTİLEN MADDDEDEN DOLAYI İSTİSNADA YAZIP KARA DÖNDÜK.BU DURUMDA 193 HESAB VE 370-371 HESAP NET KARA ULAŞMAK İÇİN YAPILAN İŞLEMLER NASIL OLACAK BİLGİ RİCA EDİYORUM.

Cevap : YAZDIĞINIZ İSTİSNA NEDİR ? 7326 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN ÖDEMELER KKEG YAZILIR KKEG 690 HESAP İLE KAPATILIR YILLIK BEYANNAMEDE MALİ KARA İLAVE EDİLİR HESAPLANAN VERGİDEN YIL İÇİNDE ÖDENEN VERGİ VAR İSE MAHSUP EDİLİR. Dördüncü Dönem Geçici Vergi Tahakkukunu ---------------------------------------------31.12--------------------------------------- 193 XXX 360 XXX ------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------31.12------------------------------------------- 691 XXX 370 XXX Kurumlar vergisi karşılığı ayrılması ---------------------------------------------------------------------------------------- Yukarıdaki işlem sonucu dönem karı hesabımız (690 hs) alacak bakiyesi veriyorsa bunu ters kayıtla dönem net karına aktarırız. -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 690 XXX 691 XXX 692 XXX (Dönem net karı hesabı) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Daha sonra bu hesabı bilanço hesabı olan dönem net karına aktarırız -----------------------------------------------31.12----------------------------------------- 692 XXX 590 XXX ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------31.12--------------------------------------- 371 XXX 193 XXX ------------------------------------------------------------------------------------------ Hesaplanan Kurumlar vergisi Geçici vergi ile ödenmiş ise aşağıdaki kayıt 31/12 de yapılır. ---------------------------------------31.012----------------------------------------- 370 XXX 371 XXX --------------------------------------------------------------------------------------?
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.