Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2022 12:33 (Üye) Soru : Sayın Danışman, İşveren vekili statüsünde 4a sigortalı olan şirket genel müdürü için barınma amaçlı vergi mükellefi olmayan şahıstan bir mesken kiralaması yapılmıştır. Kira kontratı tüzel kişi işveren adına yapılmıştır. Ayrıca mal sahibine kira ödemeleri de tüzel kişi işverenin şirket hesabından yapılmaktadır. Personele yapılan nakdi bir ödeme yoktur, sadece konutu kullanmaktadır. Bu bağlam da personele tahsis edilen konutun kirası brüt ücrete olarak dahil edilerek SGK primi kesintisi yapılacak mıdır, yoksa sadece gelir vergisi ve damga vergisine mi tabi tutulacaktır. Bordroya yansıması hakkında değerli görüşleriniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : ş yeri dışında personele tahsis edilen konutun mülkiyeti iş verene ait ise ve brüt alanı da 100 metrekareyi aşmıyorsa, sağlanan menfaat gelir vergisinden müstesnadır ancak damga vergisinden müstesna değildir. Damga vergisinde bu yönde bir istisna hükmü yoktur. Bu konu unutulmamalıdır. İş yeri dışında mülkiyeti iş verene ait olmayan konut tahsisleri ise kiralama suretiyle olacaktır. Bu durumda ödenen kira bedeli net ücret olarak kabul edilecek ve gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerine tabi olacaktır. Kiralama KDV mükellefi bir kişiden yapıldıysa ödenen KDV indirilemez. KDV dahil ödenen kira tutarı net ücret olarak kabul edilmelidir. Kiralama gerçek kişiden yapıldıysa, stopaj dahil ödenen kira bedeli net ücret olarak kabul edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.