Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2022 12:35 (Üye) Soru : MERHABA 15/04/2022 Tarihinde çıkan tebligatta Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin Serbest meslek erbabı olarak vergilendirilecekler. Şirketi ile devam eden doktorlar şirketi kapatıp serbest meslekten mükellefmi olacaklar bunu sormak istedim. Teşekkür ederim.

Cevap : 15/04/2022 tarihinde yürürlüğe giren Tebliği değil , KANUN dur ( 7394 Sayılı Kanun) Kanun ile GVK da değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile ; Serbest Meslek mükellefiyeti bulunan ve ayrıca bir muayenehanesi ve organizasyonu bulunmaksızın faaliyetlerini özel sözleşmelere istinaden; özel sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerine ait sağlık kurum ve kuruluşlarında yürüten diş hekimleri dahil hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin gelirlerinin ücret olarak mı serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirileceği hususunda yaşanan tereddütlerin giderilmesini teminen, bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi ve kazançlarının serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasınm (b) bendine göre sigortalı olarak aynı Kanunun Ek 10 uncu maddesi kapsamında çalışan hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecektir. Ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir. Doktorlar daha önce kurdukları şirketi kapatmak ister ise kapatır.Böyle bir zorunluluk yok. Ancak Özel hastanelere hizmet veren Doktorlar diler ise Serbest meslek mükellefiyeti açabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.