Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2022 13:39 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Şirketimiz adına düzenlenen Trafik sigortasının kalemleri aşağıdaki gibidir. BA bildiriminde ödenecek tutardan BSMV düşülüp mü bildirim yapılmalı, yoksa Güvence Hesabı ve THGF bedeli de düşülüp Vergi öncesi prim tutarı mı bildirilmeli Vergi Öncesi Prim : 1.723,60 TL BSMV : 86,19 TL Güvence Hesabı : 34,48 TL THGF : 86,18 TL Ödenecek Tutar : 1.930,45 TL

Cevap : AŞAĞIDAKİ BELGELER ( B ) FORMUNA YAZILMAZ. VUK Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler : (VUK 509 Seri Nolu Gn.Tb.) e-Fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-Müstahsil Makbuzu e-Serbest Meslek Makbuzu e-Gider Pusulası e-Bilet e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi e-Sigorta Poliçesi e-Döviz Alım-Satım Belgesi e-Dekont 25.01.2021 tarihinde 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 523 Nolu Genel Tebliği ile 01.07.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, e-Belge olarak düzenlenen belgeler, Form BA ve Form BS bildirimlerine dahil edilmeyecektir. . Yapılan düzenlemeye göre; — Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir. -- Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte değerlendirilecektir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir. -- Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.