Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2022 16:16 (Üye) Soru : İyi Günler, E-defter ve E fatura mükellefi olan ŞAHIS Firmasını Tür değişikliği yaparak AŞ'ye dönüştürdük. AŞ'nin E- defter ve E- fatura ya başvurması gerekir mi? Yoksa yeni kurulan bir firma gibi mi hareket etmemiz gerekir. Şimdiden Teşekkürler. Ahmet Binici 5333651002

Cevap : Merhaba; VUK 509 sayılı genel tebliği kapsamında; "e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen aym başından itibaren 3 ayı geçemez." iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.