Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.04.2022 16:16 (Üye) Soru : KVK Madde 5/1-i istisna kapsamında Özel Okul Faaliyeti olan ve aynı zamanda İstisna dışı faaliyetleri de olan bir kurumumuz mevcuttur. Bilindiği üzere İstisna faaliyetlerden doğan zararlar, ilgili yıl beyanında Kanunen Kabul edilmeyen Gider olarak beyana yansıtılmaktadır. Sorumuz Şudur..! "Önceki yılda doğan istisnadan kaynaklanan Zararlar" ; Bir sonraki yılın beyanında, "İstisna dışı Faaliyetlerden" elde edilen Beyan Matrahından, düşülebilir mi? Teşekkür ederim

Cevap : İstisna faaliyetlerden doğan zararlar, Neden ilgili yıl beyanında Kanunen Kabul edilmeyen Gider olsun .Zarar varsa beyannamede yer alır. Bu zararın Mali zarar kısmı sonraki yıllarda (5 yıl) doğacak Mali kardan indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.