Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2022 12:58 (Üye) Soru : aş de çalışan personel, çalışması devam ettiği halde kullanamadığı 2 aylık izin süresinin ücretini talep eder İşçi çalıştığı sürece yıllık izin ücretini talep edemez. Ancak işçi hak ettiği iznini kullanamadan iş akdi sona ermiş ise izin süresine ait ücreti kendisine veya hak sahiplerine ödenir. başka bir yolu yok biliyorum değerli yorumunuzu rica ederim saygılar nuray

Cevap : İşçinin yıllık izni dinlenerek çalışmadan geçirmesi esastır ancak işçi ile işveren anlaşmışlarsa işten çıkış ile yıllık izin işçiye ödenebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.