Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2022 10:08 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; 131 hesap bakiyesi nedeniyle 7326 sayılı kanundan faydalandık. 296 HESAPTA bakiye aktiftedir. Fakat 131 hesabın oluştuğu çekler ( ortak ) iade edildi. Bu durumda iade nedeniyle nasıl bir muhasebe kaydı yapılmalıdır. ? 103 B / 296 A seklinde olur mu ? SAYGILAR

Cevap : 296 Hesap ile 103 hesap karşılaştırılması olmaz. 131 hesabı zaten 296 hesap ile kapatıldı. Böyle bir durum için ne yapılacağı konusunda bilgimiz yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.