Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2022 11:06 (Üye) Soru : Sayın Danışman Bu gün çıkan Türk parasını koruma kanunundan anlamamız gereken Yurt içi çalıştığımız firmalarla ilgili 1- Döviz faturası kesebilir miyiz? Alabilir miyiz? 2- Dövizli çek senet alabilir miyiz.? verebilir miyiz? Teşekkür ederim

Cevap : Bu gün yayımlanan tebliği sizin bahsettiğiniz konular ile ilgisi yok. Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri taşıt dışı menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerini Türk parası cinsinden yerine getirecekler. Resmi Gazete’nin bugünkü (19/04/2022 ) sayısında yayımlanan ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan döviz cinsinden ya da dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu tutuldu.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.