Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2022 12:01 (Üye) Soru : Merhaba, Bir önceki dönemin kurumlar vergi beyanında KKEG olarak yazdığımız,5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderleri, cari dönemde ödemiş isek ,yine cari dönemin kurumlar vergi beyanında Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler kısmında gösteriyoruz neden? ilgili kanun maddesi nedir? Saygılarımla,

Cevap : Her uygulamanın kanun maddesinde açık ifadesi olmaz. Kanunlar VUK'nun 3. maddedeki yorum kuralına göre değerlendirilir. Önceden KKEG olarak beyannameye eklenen kısım Mükellefin lehine olarak Kanun kabul ettiği gider olarak beyannamedeki kurum matrahından indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.