Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2022 13:43 (Üye) Soru : Merhaba, Türkiye'de süper ligde bir spor kulübünde teknik direktör olarak görev yapan yabancı uyruklu bir kişi 6 aydan daha az süreyle Türkiye'de kalsa dahi Türkiye'de mukim tam mükellef olan spor kulübünden elde ettiği gelirleri dar mükellef olarak Türkiye'de vergilendirip gelir vergisi beyannamesini burada verebilir mi?.. 6 aydan daha az süreyle Türkiye'de kalması Türkiye'de beyanname vermesine engel midir?..

Cevap : GVK Geçici Madde 72 31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır. a) Lig usulüne tabi spor dallarında; 1) En üst ligdekiler için 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere % 20), 2) En üst altı ligdekiler için % 10, 3) Diğer liglerdekiler için % 5, b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5. (2) 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde (2021 İÇİN 650.000 TL 2022 İÇİN 880.000 TL) yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir. YUKARIDAKİ Hükme göre ; Antrenör Dar mükellef olarak Yıllık GV beyannamesi verecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.