Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2022 10:47 (Üye) Soru : Sayın Üstadım Merhaba, Ticari ve temel faturalarına itiraz sonuçlarıyla ilgili olarak öğrenmek istediğimiz bir durum var. Alıcı tarafından Ticari veya temel faturalar red edildiği halde ( Temel fatura KEP gibi harici yollarla) satıcı firma bu faturalarla ilgili olarak ticari arabuluculuk ya da ticari mahkeme yollarıyla alacak takibine başvurabilir mi ? Bilgi verebilir misiniz ?

Cevap : Merhaba; Öncelikle iptal açısından baktığımızda fatura iptalleri için ticari faturalarda red seçeneği bulunur. Temel faturalarda ise https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ adresi üzerinden yasal süresi içinde iptal durumu söz konusudur. e-fatura iptal/itiraz kılavuzunda geçen konu hakkındaki açıklamaya istinaden; "Ayrıca 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmış ve Temmuz 2021 döneminden itibaren mükelleflerimizce verilmesi gereken Ba ve Bs Formlarına e-Belgelerin dahil edilmeyeceği ifade edilmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında mükelleflerimizin vergiye uyum düzeylerinin ölçümü, uyumsuz mükelleflerin tespiti, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve elektronik ortamda yapılan iade (KDVİRA, ÖTVİRA ve GEKSİS gibi) süreçlerinde etkin bir şekilde yararlanılmakta olan Ba ve Bs formlarının e-Belgeler yönünden analizinin e-Belge veri tabanları üzerinden yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu kapsamda mükelleflerimiz özelinde yapılan analizlerin daha sağlıklı ve etkin yapılabilmesi için gerek sistem içinden yapılan iptallerin, gerekse de TTK’ya göre yapılan itiraz işlemlerinin mükellefler hakkında yapılan analizlerin doğruluğu ve sıhhati açısından e-Belge Sistemi içerisinden doğru ve karşılaştırılabilir bir şekilde (Başkanlık sistemleri tarafından bu amaçla takip edilecek form Ba/Bs yapısı “sanal Ba/Bs formu” olarak bu kılavuzda ifade edilecek olup, mükelleflerimiz tarafından verilen Ba/Bs formları ile bir ilgisi bulunmamaktadır.) izlenebilir olması önem kazanmıştır." iyi çalışmalar dileriz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.