Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2022 11:30 (Üye) Soru : Merhaba Üstat Yeni kurduğumuz Tek kişilik limited şirket Ortağına ücret ödememiz gerekiyor. Yönetim kurulu kararı alarak ödeme yapabilir miyiz? Tek Ortak tek müdür Ücret öderken hangi kesintileri yapmalıyız. Ücreti nasıl belirleyebiliriz. Emsallere uygun ücret iNasıl belirlememiz uygun olur.

Cevap : Ücret ödenmez. Huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı Şirket genel kurulunda belirlenir. GVK 61. maddesinde Huzur hakkı Ücret olarak tanımlanmıştır. Şirketlerden veya diğer kuruluşlardan alınan huzur hakları için Asgari ücret kadarlık ücret ödemesinden hesaplanan GV ve DV istisnadır İstisna edilen tutarın üzerin de ödeme yapılır ise Fazlası için GV ve DV kesintisi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.