Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2022 11:53 (Üye) Soru : 18 nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren TÜRK LİRASINI KORUMA KANUNDA 1- şirketin y.içi müşterilere sattığı malların ödemeleri TL olarakmı ödenmesi/tahsil edilmesi gerekiyor? 2- ithal ettiğimiz malları y.içi müşterilerine Gümrükde devir yapıyoruz. faturayı döviz kesiyoruz, tahsilatını tl mi yapmamız gerekiyor. 3- şirket y.içinden dövizle anlaşarak gayrimenkul aldı ödemesini tl mi yapmak zorunda? Teşekkür ederim.

Cevap : 1-Evet. 2-Evet alıcıda satıcıda (Türkiye de olduğu için ) 3-Kuralın G.menkul için uygulanmayacağı görüşündeyiz. Tebliğde "menkul" kelimesi kullanılmıştır. Konu ile ilgili Bilgi Notu : 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) yayımlandı. Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir. Buna göre, TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN KENDİ ARALARINDA AKDEDECEKLERİ; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan MENKUL SATIŞ sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapmaları mümkündür. ANCAK ; Sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden Yapılması zorunludur. Ayrıca Tebliğ de , herhangi bir istisna hükmü olmadığından, menkul niteliğinde olan TİCARİ MALLARIN da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.