Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.04.2022 07:33 (Üye) Soru : 19/04/2022 tarihinde yürürlüğe giren Türk parasını koruma kanunundaki değişiklik ile ilgili, Uluslararası nakliye işi ile uğraşan şirketlerin, gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaptıkları nakliye ile ilgili dövizli fatura ve sözleşmelerin ödemelerinin, yine döviz olarak yapılması görüşündeyiz. Görüşlerinizi bildirmenizi saygılarımla rica ederiz.

Cevap : Bahsettiğiniz ticari faaliyet tebliği kapsamında değildir. Eski uygulamanız devam edecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.