Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2022 10:56 (Üye) Soru : sayın ilgili SORU1-Aşağıda ki bulunan kanun maddesine göre matematik mezunu birisi şirket kurup yurtdışına yazılım hizmeti verirse bu istisnadan faydalanabilir mi ? İstisnadan faydalanabilmek için kişinin mezuniyeti mi önemlidir yoksa ,kurduğu şirketin yazılım ,tasarım… vb olması . SORU2-Mali Müşavir olarak ben yurtdışına fatura kestiğimde bu istisnadan faydalanabilir miyim? Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. (3) (4)” ifadesine yer verilmiş olup aynı madde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun’unun 10. Maddesinin 1. Fıkrasının(ğ) alt bendinde yer almaktadır. Bu itibarla söz konusu madde hükmünden öncelikle gelir ver kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilmektedir. Bununla birlikte, madde hükmünde yer alan faaliyetler olan; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim, eğitim ve sağlık hizmetleri sunmak ; İlgili şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında olmalıdır.

Cevap : İndirimden yararlanmak için okulun durumu önemli değil.KVK 10 maddedeki şartlar var ise İstisna değil İNDİRİMDEN yararlanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.