Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.04.2022 10:52 (Üye) Soru : Merhabalar, Mahkeme tarafından bir dosyaya "tasfiye memuru" olarak atandım. Mahkemeden gelen ödemelere istinaden kesilecek makbuzlardaki stopaj ve KDV hakkında görüşlerinizi rica ediyorum.

Cevap : Tasfiye memuru tasfiye halindeki ticari firmayı temsil ve ilzam ettiği için ticaret yasağı kapsamındadır.Serbest çalışan Meslek mensupları Tasfiye memuru olamaz. (Ticaret yasağı) 3 Ocak 1990 Sayı : 20391 RESMÎ GAZETE Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik … Ticari Faaliyette Bulunamama Madde 43 — Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunamazlar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.