Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.04.2022 11:32 (Üye) Soru : Mali Müşavirlik ofisimde faaliyetime devam etmekteyim. Ofisimi kapatmadan ticari faaliyet yürüten limited şirkete ortak olabilir miyim? Yani hem mali müşavirlik işimi devam ettirirken hemde ticari faaliyet yürüten limited şirkete ortak olabilir miyim? Eğer ikisinide aynı anda yapabilir isem dikkat etmem gereken ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verebilir misiniz.

Cevap : Serbest Çalışan meslek mensupları TİCARİ Şirketlere sermaye oranı kısıtlaması olmadan ORTAK olabilirler. Ancak; Şirketin müdürü veya yöneticisi imza yetkilisi olamazlar.(Ticaret yasağı) 3 Ocak 1990 Sayı : 20391 RESMÎ GAZETE Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik … Ticari Faaliyette Bulunamama Madde 43 — Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunamazlar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.