Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2022 09:30 (Üye) Soru : Merhabalar, Bir örnek ile soru soracağım yardımlarınızı rica ederim. -------------------------------------------------- 100 Kasa 8000 257 Bir. Amortisman 847,46 254 motorsiklet 2118,64 391 Hes.Kdv 1220,34 549 Özel fonlar 5508,48 Sabit kıymet yenileme satışı ----------------------------------------------------- 254 motorsiklet 19.067,80 191 ind. KDV 3432,20 100 Kasa 22500 Sabit kıymet alışı ------------------------------------------------------- 549 Özel Fon 3813,56 257 Bir.Amortisman 3813,56 Yıllık amortisman ayırdık ------------------------------------------------------ ancak 549 özel fonda yıl bitiminde yine bakiye duracak. Peki 2. Sınıf işletme defterinde biz bu kalan sabit kıymet karı (özel fonu yani) Her hangi bir kayıt atamıyoruz işletmede yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Bu özel fon niteliğinde olan bu kar’ı yıllık gelir vergisinde ve geçici vergide mi beyan edeceğiz ve nereye yazmamız gerekecek? Detaylı açıklarsanız sevinirim.Defter beyan mükelleflerinde uygulama nasıl bilmiyorum.Bilonçoda sıkıntı yok ancak Defter beyanda bir fikrim yok. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap : Amortismana Tabi Malların Satılması VUK Madde 328 Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İŞLETME HESABI ESASINDA DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERLE serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler. 328. madde metninde; yenileme maksadı ile satılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışından elde edilen kârların yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulması gerektiği belirtilmiştir. Bu durum yenileme fonu müessesesinden yalnızca bilanço esasında defter tutan mükelleflerin yararlanabileceği sonucunu doğurmaktadır. Nitekim aktif ve pasif nitelikli hesaplar yalnızca bilanço esasına ait kavramlar olup işletme defteri veya serbest meslek defterlerinin kayıt düzeninde aktif ve pasif hesaplar bulunmamaktadır. Yenileme fonunu düzenleyen maddede yer alan “pasifte geçici bir hesap” tabiri çok açık şekilde bilanço esasında defter tutanlara yönelik düzenleme dir. BU NEDENLE İŞLETME DEFTERİ TUTANLAR VE SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ TUTANLAR YENİLEME FONU UYGULAMASINDAN YARARLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.