Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2022 11:18 (Üye) Soru : 2008-32/34 de değişiklik yapılmasına 19.04.2022 tarihinde yayımlanan 2022-32/66 kapsamında 19.04.2022 tarihinden önce düzenlediğimiz vadeli çeklerin TL mi yoksa döviz ödeneceği ayrıca ayrıca 19.04.2022 ihraç kayıtlı mal alımında bulunduğumuz firmalara yapacağımız ödemeleri döviz olarak yapıp yapamıyacağımız hususunda istisna olup olmadığının tarafımıza bildirilmesini arz ederim

Cevap : 19.04.2022 tarihinden ÖNCE kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar (ÇEK SENET ) kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ŞARTI YOK. DÖVİZLİ OLARAK ÖDENİR. 19.04.2022 tarihinden ÖNCE düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi ŞARTI YOK. DÖVİZLİ OLARAK ÖDENİR. 19/04/2022 tarihinden sonra ihraç kayıtlı satışların bedeli TL olarak tahsil edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.