Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2022 15:10 (Üye) Soru : Kurumlar vergisi mükellefi bir müşterimin aynı zamanda Adi ortaklığı bulunmaktadır. 2021 yılında tarafımıza düşen Finansman gider kısıtlamasından kaynaklı KKEG tutarını şirket defter kayıtlarında nasıl işlemem gerekmektedir. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap : Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarından oluşur. Bu tutarların yer aldığı 780, 660, 656 hesaplar ve benzeri hesaplardaki rakamlar kısıtlamaya tabi olacak. Finansman gider kısıtlaması Adi ortaklık da uygulanır .Sizin şirketinizin yapacağı özel bir kayıt olmaz. ADİ ORTAKLIK DA Finansman gidere kısıtlaması için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır. -------------------------/------------ 689 KKEG 780/660/656 Finansman Gider Kısıtlaması -------------------/-------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.