Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.04.2022 17:19 (Üye) Soru : İhbar tazminatında ki GELİR VERGİSİ ve DAMGA VERGİSİ Asgeri Ücretin tutarına kadar bir istisna mevcut mudur. Yoksa Ücret hesaplamaları gibi Asgeri Ücrete isabet eden GV ve DV istisna mıdır?

Cevap : İhbar tazminatı GVK 61. madde de belirtilen ücret tanımlaması içindedir. Asgari ücret kadarlık kısmı GV ve DV den istisnadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.