Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2022 09:34 (Üye) Soru : Merhabalar, Geçici vergi beyannamesinde yapılan düzenleme çerçevesinde ; "Matrah Bildirimi" kulakçığında yer alan "Ticari Bilanço Karı" satırından sonra gelmek üzere "Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" ve "İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" satırları eklenmiştir bulunmakta olup kazançtan kasıt ticari kardan almış olduğu pay mı yoksa brüt olarak elde edilen kazanç mı kastedilmektedir? Son olarak da hizmet üretimi bu kapsam dışında mıdır? Bilginizi rica ederim. Teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap : "Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" ve "İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç" satırları neleri kapsadığı konusunda bilgimiz yok. Konu hakkında bu günlerde Tebliği veya sirkü yayımlanması beklenmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.