Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2022 11:24 (Üye) Soru : Merhaba, kurumlar vergisi beyannamesindeki "Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı(Hesaplanan Kurumlar Vergisi * %5)" bölümündeki alacağımızın vergi borcuna mahsubunda hangi hesap kodunu kullanarak borcumuzun mahsup kaydını yapmamız uygun olur?

Cevap : KV beyannamesi verilip Tahakkuk fişi alındıktan sonra Beyanname üzerinden indirilen % 5 oranındaki tutar için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır. % 5 oranındaki indirimin mahsubu için “GİB İnternet vergi dairesi Geksis" sistemi üzerinden vergi borçlarına mahsup veya iade talep edilecektir. Hesaplanan indirim 10.000 TL olduğunu varsayalım --------------------- /04/2022 ---------------------- 136 Hesap 10.000 570 Hesap 10.000 ----------------------/---------------------- 136 Hesap daha sonra mahsup edilecek vergi ile kapatılır. ---------------------/------------------------ 360 Hesap 10.000 136 Hesap 10.000 ---------------------/-------------------- VERGİ DAİRESİNDEN NAKİT ALINMASI ---------------------/------------------------ 102 Hesap 10.000 136 Hesap 10.000 ---------------------/-------------------- Yukarıdaki örneğe göre 570 hesap da KALAN tutar dağıtılacak ise; Bu tutar üzerinden % 10 GV stopajı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.