Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2022 13:56 (Üye) Soru : üstad merhabalar, kdv muafiyeti bulunantürkiyede yerleşik olmayan yabancılara konut tesliminde, konutta bulunan mutfak aksesuarları ankastre set ve klima gibi eklentiler de muafiyet dahilindemidir yoksa %18 fatura düzenlemek zorundamıyız. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : KDV de MUAFİYET olmaz. KDV İSTİSNA olur. İki kavram farklı anlam taşır.Bahsettiğiniz malların teslimi için İSTİSNA uygulanmaz. İstisna sadece KONUT ve İŞ yeri içindir. İstisna KDVK 13/i maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 13/ i) KONUT veya İŞ YERİ olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan KONUT VEYA İŞ YERİ TESLİMLERİ (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin üç yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.