Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2022 09:59 (Üye) Soru : Merhaba Çalışana yapılacak yol yardımında günlük istisna tutarından faydalanabilmek için yardımın mutlaka ulaşım kart yüklemesi üzerinden yapılıp bordroda giderleştirilmesimi gerekir. Veya Yol yardımı Bordroda gösterilip giderleştirilerek çalışanın banka hesabına nakit olarak gönderilebilir mi ?

Cevap : Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri (İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 17 Türk lirasını aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir (GVK 23/10) Bu tutarın üzeri ise ücret olarak kabul edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.