Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2022 10:19 (Üye) Soru : Merhaba, ihracatçıya %1 indirimli kurumlar vergisi uygulaması hizmet ihraç edenler için de geçerlimidir ? Teşekkürler

Cevap : KVK 32/(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Hükmüne göre sadece mal ihracı yapan KURUMLAR için geçerli olduğu görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.