Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2022 16:27 (Üye) Soru : Derneğimiz hak ihlalleri üzerine faaliyet yürütmekte olup, Uluslararası vakıflardan döviz cinsinden fon almaktadır. Derneğimiz almış olduğu bu fon desteklerini Türkiye'de faaliyette bulunan derneklere belli oranda hibe etmektedir. Derneklere hibe ödemelerini yaparken döviz cinsinden mi; yoksa 19.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ istinaden Türk Lirası cinsinden mi yapacağız? Bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap : Yayımlanan tebliği TİCARİ faaliyetler ile ilgilidir. Dernek faaliyetleri, için yasaklama olmadığı görüşündeyiz..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.