Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2022 11:00 (Üye) Soru : Sayın üstatlar, Dövizli ödemelerin Türk Lirası ile yapılmasına dair tebliğden sonra maliye bakanlığının yaptığı açıklamada, “… Yapılan değişikliğin Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerine ilişkin olması sebebiyle, Türkiye’de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler arasında akdedilmiş/akdedilecek menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğunun bulunmadığının,..” denilmekte. Bazı görüşlere göre, Türkiye’de ikameti bulunmayan kişilerin kurdukları şirketler bu zorunluluktan muaf olduğunu belirtmekte. Görüşünüze göre yukarıdaki maliye açıklamasından bu kanaate ulaşabilir miyiz. Veya bu görüşe ulaşacağımız, dikkatimizden kaçan, farklı bir açıklama olmuş muydu.

Cevap : Burada kast edilen ithalat ve ihracat işlemleridir. Bu işlemler için TL zorunluluğu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.