Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2022 13:08 (Üye) Soru : şirketin sgk prim borçlarından dolayı şirket ortağının emekli maaşına haciz konabilirmi sgk tarafından?bu işleme karşı itiraz edilebilirmi?

Cevap : Şirkette müdürlük veya başka herhangi bir temsil yetkisi olmayan limited şirket ortakları, ortağı oldukları şirketin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarından, sadece şirketteki sermaye hisseleri oranında doğrudan sorumludurlar. Ayrıca SGK şirketin borcunu önce şirket tüzel kişiliğinden tahsil etme yoluna gider, ödeme emrini ilk önce şirket tüzel kişiliğine gönderir, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan Kurum alacağı kalırsa o zaman şirket ortağından tahsil etme yoluna gider.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.