Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2022 12:08 (Üye) Soru : Serbest Meslek Kazanç karım: 83.525,38 Menkul Sermaye İradı gelirim brüt 81.252,36/2:40.626,18 Yıllık gelir vergisi beyannamesinde gelirler toplanmalı mıdır? İvedilikle bilgi verilmesini rica ederim. Saygılarımla 86-1,c'de 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer tutarı aşmaması koşuluyla Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan menkul sermaye iratları demekte bende yıllık gelir vergisi beyannamesini verdiğimde beyana dahil etmedim. Vergi alacağımın vergilere mahsubunda sorun yaşamaktayım.

Cevap : Beyan 2021 yılın için ise; SMK 83.525,38.TL MSİ 40.626,18 TL TOPLAM 124.151,56 TL beyan edilir. (Toplam 53.000 TL aşığı için GVK 86/1-c) Hesaplanan vergiden Kesilen vergiler mahsup edilir. Yukarıdaki hesaplamaya göre ; GV yıllık Beyannamesi için düzelteme beyanı vermeniz gerekir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.