Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2022 15:02 (Üye) Soru : Dövizle ödeme yasağı sadece Gayrimenkul alım satımlarınımı kapsıyor. Diğer normal dövizli hammadde alım satımlarını da kapsıyormu. Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap : 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) yayımlandı. Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiştir. Buna göre, TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN KENDİ ARALARINDA AKDEDECEKLERİ; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan MENKUL SATIŞ sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapmaları mümkündür. ANCAK ; Sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden Yapılması zorunludur. Ayrıca Tebliğ de , herhangi bir istisna hükmü olmadığından, menkul niteliğinde olan TİCARİ MALLARIN da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresi ; Gayrimenkul tanımına girmeyen HER TÜRLÜ MAL VE EŞYA’ YI KAPSAMAKTADIR. 19.04.2022 tarihinden ÖNCE kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar (ÇEK SENET ) kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ŞARTI YOK. DÖVİZLİ OLARAK ÖDENİR. 19.04.2022 tarihinden ÖNCE düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi ŞARTI YOK. DÖVİZLİ OLARAK ÖDENİR. HİZMET alım ve satımların da dövizli işlemler için bir yasaklama yoktur. Eski uygulamalar devam edecektir. GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARI YASAKLAMA KAPSAMINDA DEĞİLDİR.. DÖVİZ İLE ALIM SATIM YAPILABİLİR. GAYRİ MENKUL DIŞINDAKİ HER TÜR T,CARİ MAL YASAKLAMA KAPSAMINDADIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.