Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2022 12:59 (Üye) Soru : 1-2021 mayıs ayında kuruluşunu yaptığım ltd şti cnc tezgahında metal işliyor e fatura sistemine dahil değil bu mükklef sektörel bazda e irsaliyeye geçecekmi geçecekse tarih nedir 2-Cirosu 10.000 altında e faturaya ve e deftere geçiş zorunluluğu varmıdır

Cevap : Merhaba; Vergi Usul Kanunu 535 Sıra numaralı Genel Tebliği kapsamında; sorunuzda geçen bilgiye göre; "MADDE 7 – Aynı Tebliğin “IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç),” şeklinde, aynı fıkrada yer alan “ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL” ibaresi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL” şeklinde değiştirilmiştir." mükellefiniz yukarıdaki kriter kapsamında kalıyorsa e-irsaliye ve bundan kaynaklı e-fatura/e-arşiv fatura uygulamasına geçiş sağlayacaktır. Brüt satış hasılatı 10 milyon kriteri değişmiş olup; 1- Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL, b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL üzeri olan mükelleflerin e-fatura/e-arşiv fatura ve takip eden dönem başı e-defter zorunluluğu olacaktır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.