Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.05.2022 18:01 (Üye) Soru : 1-Tapuda arsa olarak gözüken bir kısmında fabrika binası olan işyerimize amortisman uygulamak istiyorum. Oranı ce detayını öğrenmek istiyorum. 3- Tapuda Depolu dükkan gözüküyor bunun için kullanabileceğimiz amortisman cetvelindeki karşılığı ne olabilir bu konuda bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap : Arsa ve arazide amortisman uygulanmaz. Amortisman ayrılması için Tapuda Bina olarak tescilli olması gerekir. Depolu dükkan Amortisman oranı % 2 faydalı ömür 50 yıldır. 1.Binalar 1.1 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.