Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.05.2022 08:37 (Üye) Soru : Merhaba, 2022 vergi dönemi için yeni bir vergi mükellefi ile sözleşme yaptım. Firmanın 2020-2021 döneminde işini yapan meslek mensubu 2020-2021-2022 dönemlerine ait defterleri teslim etmedi. Sonra bağlı olduğu odaya yazı yazıldı. Noterden ihtar çekildi. Geçtiğimiz hafta 2020 yılı defterlerini posta ile mükellefe gönderdi. 2021-2022 yılı için defter tasdik ücretlerini aldığını ama tasdik yapmadığını öğrendik. Bu durumu düzeltebileceğimiz bir yol var mıdır. Neler yapılabilir. Teşekkür ederim.

Cevap : Müşteri Meslek mensubu hakkınca Ceza davası açabilir. Düzeltilecek bir işlem yok. Önerilecek yolda yok. 2021 ve 2022 yılın için Mükellef vergi uygulamaları için VUK daki tüm cezalar ile karşı karşıyadır. VUK Md. 30-341-344-Mük.355 ve 359)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.