Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.05.2022 08:36 (Üye) Soru : Merhaba, Mali Müşavirlik Ltd firması olarak, Mükellefin yapmış olduğu Yazılım danışmanlık hizmetini satın alıp üzerine kar veya komisyon ekleyerek başka bir firmaya fatura edilip satılmasında mevzuat veya firma nevi açısından bir sorun olur mu? Teşekkürler,

Cevap : Sorun olur .Çünkü yapmayı düşündüğünüz işlem Ticaret dir. 3568 sayılı yasanın 45. maddesine gör meslek mensupları ticaret ile uğraşamaz. Yasaklar Madde 45 Serbest muhasebeci malî müşavirler bu unvanlarla, yeminli malî müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tâbi ve onların iş yerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, TİCARÎ FAALİYETTE BULUNAMAZLAR, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.