Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.05.2022 08:57 (Üye) Soru : Sayın hocam yeni çıkan Kurumlar geçici beyanını doldurmakta bazı sıkıntılar çekmekteyim. 27/4/2022 de yayınlanan sirküleri okudum. Ancak tam anlayamadım.Haliyle mükellefim %1 indirimden yararlanmak istiyor. Şöyle ki Firmam sanayi sicil belgesine haiz. Üretim yapıyoruz. Yani imalatçıyız. Al sat da yapıyoruz. Aynı zamanda ihraç kayıtlı satışlarımız var. Bunun yanı sıra diğer gelirlerimiz. Ben yayınlanan tebliği okudum. Bir formül verilmiş. (Matrah x ihraç faal.elde edilen kazanç / ticari bilanço karı ) gibi. Sayın hocam 1. Sorum İhraç kayıtlı satış dolaylıda olsa (kendi ürettiğimiz ürün) ihraç ediliyor. Bunu %1 lik dilime dahil edebilir miyim ? 2. Sorum Ben Satışlarımı ve satışlarıma ait maliyetlerimi ayrı ayrı hesap ediyorum.(İhraç Kayıtlı, Yurtiçi vs) Bu tamam ama birde faaliyet giderlerimiz, genel yönetim giderlerimiz vs var. Takdir edersiniz ki Kar ya da vergiye tabi matrah(kazanç) bu maliyet hesaplamaların dışında ve gelir tablosunda da Bürüt satış kar ve zararından sonra hesaplanıyor. Kazançta buna göre çıkıyor. Yukarıda ki formülde (İhraç Faaliyetinden elde edilen kazanç veya Üretimden Elde Edilen Kazanç ) maliyet hesabında genel yönetim giderleri dahil mi, hariç mi ? Diğer hususlar bölümünde bir açıklama yapılmış ama çok anlaşılır bulmadım.? Eğer Genel Yönetim Giderleri dahilse ki öyle görünüyor. Tebliğde Diğer Hususlar bölümünde bahis edilen dağıtım anahtarı bununla ilgiliyse bunun ayrımı oldukça zor görünmüyor. Bu konuda bir öneriniz var mı ? 3.sorum Beyannamenin Matrah Bildirim bölümünde Üretim faaliyetinden elde edilen ve ihraçtan elde edilen diye iki kulakçık var. Buraya yukarıdaki formülden elde edilen sonuçlar mı yazılacak ? ve ben hem ihraç kayıtlı hem de üretim yaptığım için sadece üretimden elde edilen kazanç kısmını mı dolduracağım ? 4. Ben halka arz edilen bir firma değilim. Teşvikten de yararlanmıyorum. Tebliğe göre eğer benim ihraç kayıtlı satışım( Sadece firmamızın ürettiği mallar ihraç kayıtlı satış konusu olmakta ) ihraç olarak işlem görecekse ben bunu tebliğe göre üretimden elde ettiğim kazançla birleştirerek , Beyanname üzerinde üretimden elde edilen kazanç olarak %1 lik indirim için KVK 32/7 de mi göstereceğim ? Yeni Çıkan Bu beyannamede, beyanname doldurma örnekleri olmadığı için yanlış yapmama adına sorularımızın tamamına vereceğiniz cevaplar bizim için önem taşımakta. Saygılarımla

Cevap : Sorunuzda da belirtiğiniz gibi Tebliği oldukça karmaşık, maddeleri ve örnekleri anlaşılmamaktadır. İndirimin sağlıklı yapılabilmesi için 3 ay sonunda Yansıtma hesaplarının yapılması gerekir Oysa Geçici vergi hazırlanması için yansıtma hesaplaması zorunlu olmayıp , geçici mizan üzerinden gelir tablosu hazırlanmaktadır. • İhracat faaliyetlerinde indirimli oran uygulanacak matrah: Matrah x (İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç / Ticari Bilanço Karı ) • Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde edilen ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, fiilen yapılan üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir. Üretim faaliyetlerinde indirimli oran uygulanacak matrah: Matrah x (Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç / Ticari Bilanço Karı ) • Mükellefler, ürettikleri ürünlerin gerek yurt içi piyasalarda gerekse yurt dışı piyasalarda satışını gerçekleştirebilmededirler. Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı, üretilen ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satılmasına göre ayrım yapılmaksızın, “üretim faaliyetinden edilen kazanç” olarak bu Kanunun 32 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca 1 puan indirimli uygulanacaktır. • Bu Kanunun 32 nci maddesinin gerek yedinci gerekse sekizinci fıkraları müstakilen bir bütün olup mükellefler tarafından bu kapsamda üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın bir kısmı veya tamamı ihracattan kaynaklansa bile bu kazanca üretim faaliyetinden elde edilen kazanç olarak kurumlar vergisi oranı zaten 1 puan indirimli olarak uygulanacağı için, bu kazancın ihracata isabet eden kısmına ikinci defa indirime yol açacak şekilde ayrıca 1 puan indirim uygulanmayacaktır. • TEBLİĞİ HENÜZ TASLAK HALİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR. RESMİ GAZETEDE YAYIMINI BEKLEYİNİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.