Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.05.2022 17:00 (Üye) Soru : Bilanço esasına tabi gelir vergisi müjkellefi neher ay çek işlemlerinden dolayı factöring faturası gelmektedir.Bu faturaları finansman gideri hesabında takip edip finansman gider kısıtılaması uygulamalı mıyız? Teşekkürler.

Cevap : Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarından oluşur. Bu tutarların yer aldığı 780, 660, 656 hesaplar ve benzeri hesaplardaki rakamlar kısıtlamaya tabi olacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.