Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2022 09:28 (Üye) Soru : Finansman gider kısıtlaması genel tebliğinde aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içerisindeki aynı veya farklı geçici vergi dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderlerinin mahsup edileceği, mahsup sonrasında kalan tutarın finansman gider kısıtlamasında dikkate alınacağı yazmaktadır. 1. Geçici vergi dönemi itibariyle A şirketine 20.000 USD tutarında alınan hizmet sonrası borç ödenmiş olup 31/03/2021 sonu itibariyle 16.000 TL kur farkı gideri doğmuştur. Aynı A şirketi ile 2.Dönem Geçici Vergi dönemi içerisinde hizmet alımı yapılmış olup 20.000 USD lik daha hizmet alınmış ve ödeme yapıldıktan sonra 30.06.2021 tarihi itibariyle 8.000 tl kur farkı geliri çıkmıştır. Sormak istediğimiz husus aynı cari hesap içerisinde oluşan kur farkı geliri ve giderlerini birbirlerinden mahsup edebilir miyiz? Yoksa Her Fatura bazındaki borç işleminden oluşan kur farkı gelir ve giderini mi dikkate almalıyız?

Cevap : Burada rakamsal hesaplama yapılmamaktadır Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olanların gider kısıtlaması uygulamasında gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle netleştirmelerinin mümkün değildir. Aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderlerinin mahsuplaştırılarak, bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması halinde bu tutarın finansman gideri kısıtlamasında dikkate alınacaktır. Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri ile kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesinin mümkün değildir. Temin edilen yabancı kaynağın mevduat vb. şekillerde değerlendirilmesi sonucu doğacak kur farkı geliri şirketin bilançosunun aktifinde yer alan bir varlığın değerlemesi sonucu oluştuğu için, yabancı kaynağa ilişkin kur farkı giderinden mahsup edilemez Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkde bulunan KVK 18 sayılı Genel tebliği inceleyiniz.. https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.