Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2022 10:46 (Üye) Soru : Yeni Çıkan Kanunda Demir ve Demir Ürünlerinin tesliminde 4/10 tevkifat uygulanması gerekmektedir. Tornacı olarak.. Bu tebliğe göre işletmemizle ilgili cevap almak istediğim sorular şunlardır.. 1-) İşletmemiz Torna faaliyetinde bulunmaktadır... Herhangi bir makinanin parçasını ve makinanın demir aksanlarını biçimlendirerek ve şekillendirerek imalatını yapmaktadır. Teslimlerimizde kdv tevkifatı uygulayacakmıyız... 2-) İşetmemde İmal ettiğim Demirden imalat ettiğim makina ve makina parçalarının teslimlerinde gelen E İrsaliye uygulamasında işletmemiz içinde zorunluluğu varmıdır..

Cevap : 1-Tesliminiz de aşağıdaki tanımlamadaki ürünler için 4/10 KDV tevkifatı yapılacaktır. Kapsam: Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer ham maddelerden üretilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.” 2-E irsaliye zorunluluğu ürüne göre uygulanmaz. E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerden, yıllık satış hasılatı 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL'yi aşanlar e-İrsaliye uygulamasına dahil olacaklardır. 535 SIRA No’lu VUK Genel Tebliği’nin 7. maddesinde yer alan ve sadece demir-çelik ürünlerinin imal, ihraç veya ithali ile uğraşanları e-İrsaliye geçişine zorunlu kılan ifade, demir-çeliğe ek olarak demir-çelikten oluşan ürünlerin de imal, ihraç ve ithalini yapan mükellefleri dâhil edecek şekilde değiştirilmiştir. e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar için e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçişte dikkate alınan 25 Milyon TL ve üzeri ciro haddi, 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu düzenleme ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 ve müteakip yıllar cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin izleyen yılın yedinci ayı başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu başlamaktadır. (10 MİLYON CİRO BELİRLEMESİNE GÖRE, UYGULAMA BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01 TEMMUZ 2022)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.